http://www.moop.cz/wp-content/gallery/image/aznaveky_small.jpg

Slovo ke čtenáři

Tuto knihu jsem napsal v době, kdy by asi byla označena za „obsahově závadnou“. Proto léta existovalo pouze pár exemplářů, které putovaly po přátelích a známých.
Knihu před léty fyzicky zhotovil známý brněnský bohém a grafik Miloslav Sonny Halas, který tehdy pracoval v propagaci divadla Na provázku, a měl tedy takovou možnost.
Jména v textu jsou změněna a jakákoli podobnost se žijícími postavami je náhodná. Vše bylo myšleno upřímně a psáno s úmyslem nikoho nezesměšňovat ani nepoškozovat.
Čtenářská odezva na výše uvedený exemplář byla vesměs pozitivní, což mě vedlo k úvahám knížku vydat. Tomuto pokušení jsem nakonec podlehl, a tak kniha v omezeném nákladu poprvé vyšla v roce 2003.
Napsat knížku chce kus odvahy i drzosti současně. Je pravdou, že dnes bych asi vše viděl z trošku jiného úhlu, neboť s postupem času zjišťuji stále bolestněji, že jsem nepoučitelný romantický idealista, ale jsem přesvědčen, že v zásadě jsem se nezměnil.

Prvním vydáním Ohlédnutí vpřed, byť bylo rychle rozebráno, jsem považoval životní pouť této knížky za ukončenou.


Stalo se však, jak jinak než náhodou, že jsem jednou její elektronickou verzi poslal (tehdy ještě neznámému člověku), se kterým jsem vedl nějakou diskuzi na literárním webu. Druhý den mi dotyčný volal, že je nadšen. Že Ohlédnutí vpřed zařadil ke třem knihám, u kterých se kdy při četbě smál nahlas…
Sdělil mi, že bez ohledu na můj názor bude knížku ilustrovat.
A učinil tak…
Že jí založí facebookovou stránku.
A stalo se… Ažnavěky kniha
No, kterému autorovi by takový přístup neudělal radost!?
Já jen přihlížel a nestačil zírat, jak Ohlédnutí vpřed vstává z popela jako bájný pták Fénix a nyní se v novém opeření, pod názvem „Ažnavěky Kniha“, dere zase na svět.
Ohlédnutí vpřed mělo evokovat jakýsi pohled z doby reálného socialismu do prvorepublikových časů, na tehdejší morálku, tradice.
Z časů minulých se tak začal vynořovat obraz života, jehož kvalita a opravdovost byla mnohem vyšší než komunistická přítomnost.

Nesdílím plně ilustrátorův pesimismus v tom, že v této republice tomu tak bude až navěky, ale když jsem konfrontoval své iluze, naděje a nadšení z roku 1989 s dnešní realitou, bez výčitek svědomí jsem se znova ztotožnil i s původním názvem tohoto ilustrovaného vydání.

Troufám si jen doufat, že vpřed se nebudeme ohlížet až navěky…

Oldřich Prokop

Ve Slatinkách 21. 10. 2012

V elekronické podobě si ji můžete zdarma stáhnout zde.
Pokud máte zájem o tištěnou verzi neváhejte nám napsat.
Zpět